Author Archive

Vă prezentăm câteva fotografii de la o activitate de formare dedicată doamnelor profesoare pentru învățământul primar organizată de Lion Quest. Centrat pe învățarea socio-emoțională, seminarul le-a impresionat pe participante.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

Criterii specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a). existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b).  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situațiacopilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c).  existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d).  existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

e).  părintele angajat al instituției

f).  părinții fac parte dintr-un ONG cu care școala are parteneriat de colaborare

Circumscripția școlară

GEORGE MOROIANU 1-223; 2-180; BRASOVULUI 1-29; 2-28;

OITUZ 1-15 ; 2 -28;

UNIRII 1 -53 ; 2 – 48;

BUCEGI;

NICOLAE PANA;

TIMOCULUI;

GEORGE COSBUC;

LIVEZII;

NICOLAE NICOLEANU;

CART STEFAN CEL

MARE;

CART. MOVILEI;

MIHAI EMINESCU;

VALEA CERNATULUI;

LIBERTATII;

GHEORGHE DOJA;

PETOFI SANDOR;

CAMPULUI;

ARMATA ROMANA;

HARMANULUI;

ADY ENDRE;

LAPEDATU;

STADION;

ZIZINULUI;

MIORITEI;

MESERIASILOR;

MARASESTI;

VICTOR JINGA;

CAPRIOAREI;

COASTEI;

BISERICI

ROMANE;

LUCEAFARULUI;

OLTULUI;

ZORILOR;

GHEORGHE DRAGOS;

NARCIZELOR;

MIHAI VITEAZUL;

LANURILOR; SPICULUI

Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2019-2020

Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia:

  1. o fotocopie a actului de identitate propriu
  2. o fotocopie a certificatului de naștere al copilului

Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

  • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. 1) și 2) părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune și o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. 1) și 2)  și, după caz, la alin. 3), părinții tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare stabilite.
  • În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Sari la conținut